Anatomie 3 Čihák (recenzia)

zavacky ROOT 2014-04-16 1762 0

Prečítajte si recenziu posledného dielu série učebníc od profesora Čiháka. Anatómia patrí medzi predmety, s ktorými prichádza medik do kontaktu prakticky počas celého štúdia. Pôvodná vyššia investícia sa tak prenesie do 3-4 nasledujúcich rokov.

ISBN:978-80-247-1132-4 Počet strán: 692 

Kniha Anatomie 3 od Čiháka je posledným dielom série učebníc od profesora Čiháka a kolektívu. 
Učebnica sa venuje KVS,CNS, kožu a zmyslovým orgánom.
          Kardiovaskulárny systém je rozdelený na tri veľké kapitoly. Začína kapitolou o srdci. Kapitola postupne rozoberá krvný obeh ako taký vo vzťahu ku srdcu a postupne prechádza k najmenším štruktúram samotného srdca. Dôležité je, že srdce je rozobraté postupne, tak ako ním krv prechádza. Obrázkami táto kapitola ďaleko predbehla ostatné kapitoly celej série. Srdce tu je ukázané zo všetkých smerov, vo všetkých možných rezoch (dokonalý prehľad o vnútri) a dokonca sú tu zakreslené aj tie menšie štruktúry ako skeleton či chlopne so svojimi svalmi osobitne. Ďalej nasleduje časť o artériách a vénach čiže o cievach. Opäť sa jedná o kvalitne spracovanú kapitolu. Artérie sú pekné teoreticky rozpísané postupne aj so svojimi vetvami.        

      Podobne ako u svalov sú písane podľa akejsi šablóny, čo je výhoda pri opakovaní, ale aj výhoda zvyšujúca prehľadnosť. Ďalšou výhodou je, že artérie sú popísané postupne od srdca až na perifériu ako krv prúdi, naopak u vén od periférie do srdca. Obrázkov tu nájdeme mnoho, no opäť chýba topografia(napr. obrázok artérie s vetvami je premietnutý na končatinu-bez vén a nervov a konkrétnych svalov). To je síce výhoda pri memorovaní jednotlivých vetvičiek, ale pre komplexné pochopenie

Učebnica Anatomie 3 od Čiháka je bestsellerom pre medikov

 topografických pomerov sú obrázky nepostačujúce. Pri nervoch platí to ako pri cievach. Za spomenutie stojí spracovanie hlavových nervov, kde učebnica predčila konkurenciu.
          Centrálny nervový systém je rozpísaný extrémne podrobne. Pre študenta začiatočníka to na prvý pohľad vyzerá ako nezvládnuteľná tématika. Konkurenčný „Mráz“ to má o čosi lepšie, prehľadnejšie a možno aj stručnejšie spracované no aj tak to nie je ono. Asi preto sa prednostovia anatomických ústavov uchyľujú k vydávaniu svojich interných skrípt. Týmto odsúvajú obe učebnice na pozíciu akéhosi rozširujúceho materiálu v oblasti CNS. 
         Koža a zmysly sú v knihe Anatomie 3 od Čiháka dostačujúco popísané ale skôr sú preberané v rámci histológie.
Štúdium anatómie CNS vyžaduje ešte sústavnejšiu ako sústavnú pozornosť študenta, jedná sa o najrozsiahlejší, obsahovo najťažší a študentmi neobľubovaný celok. Interné skriptá podstatne skracujú čas štúdia (cca polovica semestra). Tak ako v celej sérii aj v tejto časti podstatne chýbajú topografické obrázky.         A keďže je to základ učenia anatómie študent sa nezaobíde bez anatomického atlasu.(Netterov anatomický atlas, Grey´s anatomy atlas alebo Fenaisov obrazový slovník anatómie)
          Napriek všetkým chybám sú učebnice Anatomie 1,2,3 asi najlepšie na česko-slovenskom trhu. Svedčí o tom aj každoročná dotlač. Na druhej strane aj učebnice od prof. Mráza až tak nezaostávajú. Rozhodujú maličkosti, ale najviac, asi čím ďalej tým viac slovenčina(hlavne u mladšej generácie).Nedá sa povedať, že „Čihák“ alebo „Mráz“ je vyslovene dobrý, ale ani náhodou, že je vyslovene zlý. No momentálne je „Čihák“ snáď o niečo populárnejší a obľúbenejší ako „Mráz“.

Autor recenzie: Micha Geroč
LF UPJŠ Košice


copyright by mudrci.sk
MUDrci.sk - Máme radi vedomosti, © 2020