Recenzia: Anatomie 1 Čihák

admin123 ROOT 2014-06-25 1683 0

Kníhkupectvo MUDrci Vám pravidelne prináša recenzie kníh, ktoré patria medzi najobľúbenejšie pre medikov. Autorom  recenzie je pán Michal Geroč, študent 3. ročníka Všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UPJŠ.

          Séria učebníc anatómie od pána prof. Čiháka sa už nejaký ten rok teší veľkej obľube nielen u študentov, ale aj u lekárov.

 Prvý diel učebnice predstavuje kvalitné spracovanie kostí a svalov ľudského tela. Obrázky trefne dopĺňajú už aj bez nich vcelku pochopiteľný text. Úvod knihy sa venuje histologicko-anatomickému prehľadu, ktorý plynule nadväzuje na anatomické názvoslovie. Tento úvod je nepostrádateľný najmä pre študentov prvého ročníka, ktorí majú problém zorientovať sa pri štúdie anatómie v názvosloví smerov, rovín a základných častí  ľudského tela. Každá kapitola je obohatená o vývojovú časť, ktorá veľakrát preniká chtiac, nechtiac z oboru embryológie.

         K prednostiam knihy Anatomie Čihák 1 patrí spôsob spracovania kapitoly – Svaly. Je písaná podľa jednotnej šablóny, čo z nej robí veľmi prehľadnú a jednoducho porozumiteľnú kapitolu už na prvý pohľad. Jednotný princíp spracovania, ponúka možnosť využiť knihu ako kvalitné repetitórium anatómie svalov.

 

 

        K nedostatkom knihy patria nie veľmi podrobné (aj keď v mnoho prípadoch postačujúce) obrázky kostí. Alternatívnou knihou je prvý diel učebnice prof. Mráza (písaná v slovenčine), ktorá sa podrobnejšie venuje problematike menších štruktúr kostí, hlavne v oblasti neurocrania a splanchnocrania. V tomto smere učebnica prof. Mráza vyhovuje najmä začiatočníkom. Knihu vynikajúco dopĺňa Netterov anatomický atlas a Feneisov obrázkový slovník anatómie (práve vo „Feneisovi“ sú kosti dopodrobna popísane).

Ďalšou nevýhodou Anatómie od Čiháka 1 sa javí azda spôsob vyjadrovania autora, kedy autor v troch nasledujúcich odsekoch pomenuje jednu anatomickú štruktúru rôznymi pomenovaniami – v češtine, latinčine a historickou terminológiou. Študent, tak hlavne v začiatkoch štúdia tohto rozsiahleho predmetu, akoby strácal prehľad, čo už prešiel a čo nie. Avšak táto štylizácia nestavia prekážky skúsenejšiemu študentovi, alebo lekárovi, ba priam rozširuje jeho slovnú zásobu.

       Problémy môže spôsobiť aj český jazyk (slová ako bérec,šlašinky,...), na ktorý si ale musia študenti slovenských LF zvyknúť skôr, či neskôr aj keď tu stále figuruje učebnica prof. Mráza v slovenskom jazyku.

Štúdium učebnice Anatomie 1 (vlastne celej anatómie bez ohľadu na učebnicu) je beh na veľmi dlhé trate. Vyžaduje každodennú, sústavnú pozornosť študenta v celej dĺžke semestra(semestrov). Anatomie 1 sa dá reálne prejsť za jeden semester, záleží na fakulte. Niektoré fakulty si vyčlenili na anatómiu dva, niektoré 3 semestre. Rozdiel je aj v spôsobe výučby, či sa jedná o výučbu podľa systémov(kosti,svaly,nervy, cievy,GIT,...), alebo topografickú výučbu (príklad: študujú sa naraz kosti, svaly, nervy, cievy, régia ruky). Topografická výučba si vyžaduje štúdium z troch resp. z dvoch kníh naraz, kým výučba podľa systémov ide zaradom podľa obsahu, uprednostňuje hlavne LF v Košiciach.

Učebnica Anatomie 1 je kvôli svojej jednoduchosti asi najvhodnejšia pre prvákov. Po učebnici siahajú aj študenti, ktorí majú fakultou odporučenú inú literatúru(„Mráza“), možno pre jej lepšiu „vybrúsenosť“ a takmer žiadne chyby v texte. Učebnica prof. Mráza rieši chyby errátou.

Vybrať si učebnicu anatómie je jedna z dôležitých a nevyhnutných investícii študenta LF, pretože z tejto učebnice bude čerpať nielen počas štúdia, ale neraz po nej siahne aj počas lekárskej praxe.

 Autor: Michal Čoreg, 3. ročník Všeobecného lekárstva Košice


copyright by mudrci.sk
MUDrci.sk - Máme radi vedomosti, © 2019