Recenzia: Anatomie 2 - prof. Radomír Čihák

admin123 ROOT 2014-06-27 1462 0

Tento diel série od prof. Čiháka pojednáva o tráviacom, dýchacom, urogenitálnom a endokrinnom systéme. Je to najtenšia kniha série.

         Kapitola venujúca sa GIT-u sa začína ústnou dutinou, prechádza cez oesophagus do žalúdka, zo žalúdka do čriev a recta. V praxi to znamená prehľadný, výstižný a súsledný prehľad o celom tráviacom trakte a jeho anatomických pomeroch. V kapitole sú zahrnuté aj slinné žľazy, tonsilly, pečeň, pancreas. Autor sa dobre zameral na anatomické pomery v ústnej dutine a štruktúru zubov, čo ocenia študenti zubného lekárstva. Ďalšou dominantou celku sú kvalitné topograficko-anatomické obrázky, ktoré sú doplnené obrázkami z RTG a iných diagnostických vyšetrení. Nájdeme tu aj veľa schematických obrázkov pre lepšie pochopenie. Kapitola poníma aj o peritoneu – pobrušnici a brušnej dutine ako takej. Táto kapitola nie je najšťastnejšie popísaná a vysvetlená. Študent aj po opakovanom prečítaní, nezíska ani základný obraz o danej problematike. Na druhej strane treba uznať, že sa jedná o jednu z najťažších celkov anatómie (po CNS). Preto sa prednostovia anatomických ústavov problematike peritonea venujú podrobnejšie a snáď aj prehľadnejšie venujú vo svojich prednáškach.

 

        V časti o dýchacom trakte knihy Anatomie 2 od Čiháka sa autor venuje anatomickej problematike od vonkajšieho nosa po pľúcny alveolus. Cavitas nasi, čiže nosová dutina je obsahovo dobre zvládnutá, je asi aj najnáročnejšou časťou celku, avšak chýbajú k nej obrázky. A bez obrázkov pochopenie anatomických pomerov vôbec a nie to ešte v nosovej dutine nejde. Opäť ju výborne dopĺňa „Feneis“ alebo „Netter“. Štúdium anatómie bez anatomického atlasu snáď ani nie je možné. Chýba aj podrobnejší popis chrupaviek hrtanu. Koniec kapitoly pojednáva o trachei a pľúcach. Je lepšie zvládnutý ako predošlé, obsahuje dostatok obrázkov, kvalitne rozobraté pľúcne segmenty a vetvenie segmetových bronchov, je okorenený RTG snímkami a malej kapitole o klinickej praxi. Ďalšou svetlou stránkou kapitoly je popis mediastína – kvalitne vysvetlené a rozdelené, doplnené o schematické nákresy.

          Močový a pohlavný systém sú veľmi dobre spracované. Najprv teoreticky rozobrané, potom doplnené, čo je hlavné, obrázkami vysvetľujúce anatomicko-topografické pomery. Po prejdení tejto kapitoly nie je nutný atlas na doplnenie vedomostí.

         Kniha je zakončená 30 stranovou kapitolou, venujúcou svoju pozornosť k endokrinným orgánom. Je dobre a stručne popísaná, ale jej vedomosti sa až tak pri štúdiu anatómie nevyžadujú. Tomu celku sa venujú iné medicínske vedy ako napr. fyziológia.

         Celkovo sa dá kniha Anatomie 2 od Čiháka zhrnúť ako veľmi dobre a podrobne napísaná. Chybou je absencia podrobných obrázkov v niektorých kapitolách. Dosť veľkou devízou knihy je doplnenie  každého celku o histologickú a embryologickú časť. Vynikajúco vykresľuje rotáciu čreva, čo napríklad učebnica embryológie od Kappelera nemá až tak dotiahnuté. Čiže sa dá využiť ako učebnica histológie a z časti doplní prehľad znalostí embryológie, aj keď v praxi to vyzerá tak, že študent si kupuje osobitne učebnice aj pre histológiu aj pre embryológiu.

 

Autor recenzie: Michal Geroč

Základné informácie o knihe: prof. Radomír Čihák, tretie upravené vydanie, 2013, ISBN: 978-80-247-4788-0, pevná väzba


copyright by mudrci.sk
MUDrci.sk - Máme radi vedomosti, © 2020