„Úsmev patrí všetkým, aj mne, aj tebe, aj im.“

admin123 ROOT 2014-07-10 1013 0

Na svete je množstvo skvelých ľudí, o ktorých sa možno nikdy nedozviete. Pritom možno každý deň prechádzate okolo človeka, ktorý nezištne venuje svoj voľný čas na pomoc iným a odmenou mu je práve úsmev dieťaťa alebo dobrý pociť, že niekomu pomohol. A noviny sú pritom plné tzv. osobností.  

Preto sme si povedali, že to chceme zmeniť. A budeme našich fanúšikov a náhodných návštevníkov informovať o činnosti ľudí, ktorí si to zaslúžia bez nároku na odmenu. Kníhkupectvo MUDrci.sk sa tak stáva malým ostrovom pozitívnej deviácie :)

Podarilo sa nám stať sa mediálnym partnerom Klubu detskej nádeje v Bratislave. Čomu sa venujú a čo ich k tomu vedie? Čítajte ďalej!

„Úsmev patrí všetkým, aj mne, aj tebe, aj im.“

 To je jeden z hlavných dôvodov, prečo v roku 1998 Klub Detskej Nádeje vznikol. Aby sme úsmev z našich tvári preniesli na tváre detí, ktoré veľakrát dôvod na úsmev nemajú. Chceme to byť my, kto im aspoň na malú chvíľu ten dôvod dá. 

Klub Detskej Nádeje je občianske združenie, ktoré spríjemňuje život dlhodobo hospitalizovaným deťom. Sme mladí ľudia, vysokoškolskí študenti a svoj voľný čas venujeme deťom, ktoré sa liečia v detskej nemocnici na Kramároch v Bratislave. Prichádzame po návštevných hodinách s hlavou plnou nápadov a pripravených hier. Odchádzame s pocitom, že svoj čas sme darovali tým, ktorí si to zaslúžia.

Počas zimných a letných prázdnin organizujeme tábory pre deti s onkologickými a kardiologickými ochoreniami. Pozývame deti do rôznych kútov Slovenska, aby sa mohli stretnúť s kamarátmi, ktorí ich pravidelne navštevovali v nemocnici. Tábory pomáhajú deťom získať nezávislosť, budovať si sebavedomie a nadväzovať nové priateľstvá.

Onkotábor pre malé deti

Sme veľmi hrdí, že od roku 2001 fungujeme ako jediné občianske združenie, ktorého členovia, vrátané vedenia, majú štatút „DOBROVOĽNÍK“, a teda všetci pracujú bez nároku na honorár. Odmenou za pracú je pre nás dobrý pocit, úsmev a poďakovanie detí, ich rodičov.

Počet dobrovoľníkov sa počas roka mení, momentálne má naše združenie krásnych 250 dobrovoľníkov.

Hravé popoludnie s KDN. Pripojte sa tiež!

Medzi hlavné aktivity KDN patrí:

·         Návšteva detských oddelení v DFNsP Kramáre a NÚSCH Bratislava;

·         Zabezpečenie materiálu pre voľný čas na oddeleniach;

·         Organizácia kultúrnych, hrových a tvorivých popoludní pre deti hospitalizované v nemocnici;

·         Organizácia detských táborov a víkendových stretnutí pre deti;

·         Usporiadanie benefičných koncertov.

 

Klub Detskej Nádeje

Sasinkova 4
814 99 Bratislava
0905/260835
kdn@kdn.sk
www.kdn.sk


copyright by mudrci.sk
MUDrci.sk - Máme radi vedomosti, © 2020