Lekárska Biochémia - Dobrota (recenzia)

zavacky Reviews 2014-04-04 1675 0

Dnešná recenzia sa venuje obľúbenej učebnici biochémie z nakladateľstva Osveta v Martine. Autorom recenzie je Ján Šoltés.

Základné informácie o knihe: nakladateľstvo Osveta

                                          723 strán, pevná väzba

                                          ISBN: 978-808-0632939

Lekárska biochémia od Dušana Dobrotu z JLF UK v Martine a kolektívu autorov zo všetkých lekárskych fakúlt na Slovensku, ako i významných ústavov SAV, je 

Lekarska biochemia Dobrota

bezpochyby učebnicou najväčšieho kalibru. Týmto opisom nemyslím iba obsah knihy, ale aj veľkosť jej formátu.

            Vysokoškolská učebnica sa v úvodných kapitolách zaoberá tzv. bioorganickou chémiou zameranou prevažne na zopakovanie si vzorcov a základných poznatkov

  o sacharidoch, proteínoch, lipidoch, nukleových kyselinách. Ďalšie kapitoly dôkladne preberajú základné biochemické procesy v bunkách, základné mechanizmy  uchovávania a prenosu genetickej informácie, funkčnú biochémiu a pre študentov zubného lekárstva navyše biochémiu ústnej dutiny. Niektoré kapitoly obsahujú iba podstatné informácie ktorých znalosť je pre medikov nevyhnutná, iné, akou je napríklad kapitola zaoberajúca sa genetikou alebo reguláciami organizmov obsahujú aj prebytočné fakty.  

            Takmer na každej strane sa môže čitateľ stretnúť s farebnými ilustráciami a schémami. Momentálne dostupné vydanie tejto knihy, ktoré je zároveň jej prvým vydaním z roku 2012 obsahuje pár obsahových nedostatkov. Predpokladáme, že budú v nasledujúcom vydaní odstránené. Stretli sme sa s občasnými nezhodami medzi faktami vysvetlenými v texte a obsahom kreslených schém, preklepmi v texte a chybami vo vzorcoch. Tieto malé nedostatky však nepredstavujú nič, čo by malo slovenského medika odradiť od používania tejto knihy, keďže je vyžadovaná na všetkých slovenských lekárskych fakultách. Učebnica je obľúbená aj u študentov veterinárneho lekárstva a farmácie.

 


copyright by mudrci.sk
MUDrci.sk - Máme radi vedomosti, © 2019