Rss
zavacky 1181 0

Dnešná recenzia sa venuje obľúbenej knihe Vnitřní lékařství od Klenera. Autorom Recenzie je MUDr. Monika Zavacká, absolventka LF UPJŠ.

Kniha vyšla v lekárskom nakladateľstve Galén. 

copyright by mudrci.sk
MUDrci.sk - Máme radi vedomosti, © 2019